LaoEkspert e-pood

Kontaktivõtt

LAOEKSPERT OÜ

Mustamäe tee 18A

10617 Tallinn

Avatud: E-R

9.00-17.30

Tel: +372 6 722 380

Faks: +372 6 722 381

GSM: +372 52 66 297

info@laoekspert.ee

Sisustad ladu?

Planeerid lao ehitust või sisustamist? Küsi nõu meie laosüsteemide spetsialistilt. Jäta oma andmed. Võtame Sinuga ühendust.

CAPTCHA
Kontrollkood

Saada andmed

Müügitingimused

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus.
1.1. Tingimused kehtivad kõigi isikute ja ostukeskkonna www.laoekspert.ee , Laoekspert OÜ, reg. kood 10841723 , Mustamäe tee 18 a, Tallinn vahel Laoekspert e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Laoekspert e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
1.3. Laoekspert OÜ on õigustatud Laoekspert e-poe arengust tulenevalt ning e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje www.laoekspert.ee kaudu. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel www.laoekspert.ee. Kui Te edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Teie ja Laoekspert OÜ vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.


2. Hinnad.
2.1. Laoekspert e-poes toodud hindadele lisandub käibemaks 22%.
2.2 Kui ostja on soovinud kauba kohaletoimetamist, lisandub ostetud toodetele transpordihind,
mis arvutatakse Teie ostukorvis.


3. Toodete eest tasumine.
3.1. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates tellimuskinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Laoekspert OÜ arvelduskontole.
3.2. Toodete eest saate tasuda pangaülekandega Teile e-postiga saadetava arve alusel. (Arve on nähtav ka ostukeskkonnas).
3.3. Teie tellimus ja arve tühistatakse juhul, kui ostusumma ei ole 5 päeva jooksul laekunud.
3.4. Tootjapoolsete hinnakõikumiste puhuks jätab LaoEkspert OÜ endale õiguse vajadusel hindu korrigeerida. Lisaks jätame endale õiguse trükivigadele ja teha toodete andmetes ja müügitingimustes muudatusi ja parandusi sellest ette teavitamata.

4. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine.
4.1. Peale Lepingu jõustumist vastavalt Tingimuste punktile 3.1 väljastatakse tooted Laoekspert OÜ laost (Mustamäe tee 18a) või toimetatakse Teile kohale Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või e-posti teel eelnevalt kokku lepitud ajal.
4.2. Tooted väljastatakse laost või toimetatakse kohale ostukeskkonna tootekaardil ja ostukorvis näidatud tarne tähtaja jooksul. Tähtaega arvestatakse alates arve laekumisest.
4.3. Juhul, kui toodete tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest Laoekspert OÜ ei vastuta, teatame sellest Teile Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või elektronposti teel 2 tööpäeva jooksul arvates Lepingu jõustumisest vastavalt Tingimuste punktile 3.1. ning ühtlasi anname teada Teie poolt tellitud toote kohaletoimetamise tähtaja. Juhul, kui Te kaotate toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Teil õigus oma tellimus tühistada ning Teie poolt tasutud summa (koos transpordi maksumusega) tagastatakse.
4.4. Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Laoekspert OÜ ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.
4.5. Toodete vastuvõtmisel soovitame Teil toodete pakend ja kogus koheselt üle kontrollida ning pretensioonide korral märkida saatelehele sellekohane märkus. Palume Teil vigastatud pakendiga tootest teatada elektronposti aadressile info@laoekspert.ee või Laoekspert OÜ kontakttelefonile 6722380.

4.6.LaoEkspert OÜ ’l on õigus tühistada tellimus kui toode on laost otsa saanud või kui toode on sortimendist välja arvatud või e-poe tehnilise vea tõttu. LaoEkspert OÜ jätab endale õiguse müügitehingust taganeda, kui e-müügi süsteemis on tekkinud ilmselge tehniline või inimlik viga, mille alusel tehingu täitmist ei saa tehingu pooled mõistlikult eeldada või mille täitmine ei ole LaoEkspert OÜ-le võimalik. Tellimuse tühistamise puhul tagastab LaoEkspert OÜ ettemakstud raha hiljemalt 14 päeva jooksul.

5. Garantii
5.1. Laoekspert OÜ vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 2 aasta jooksul arvates toodete Teile üleandmisest.
5.2. Laoekspert OÜ ei vastuta:
1) teie süül toote halvenemise/kahjustumise eest;
2) puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel;
3) toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.
5.3. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.
5.4. Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on Teil ka muud seadusest tulenevad õigused.